2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Пономарьова Галина Анатоліївна


Народилася 1 січня 1952 року в с. Любар Любарського району Житомирської області.

Закінчила філологічний факультет Житомир­ського державного педагогічного інституту ім. І. Фран­ка (1973). Розпочала свою педагогічну діяльність учителем української мови та літератури Коростківської восьмирічної школи Любарського району Житомирської області. З 1974 по 1979 рік секретар комсомольської організації Житомирського культ­освітнього училища. З 1979 року організатор позакласної та позашкільної роботи, а з 1984 року директор середньої школи № 25 м. Житомир.

Г.А. Пономарьова - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, талановитий пе­дагог, високопрофесійний управлінець. За роки її керівництва школа № 25 стала од­ним з найвідоміших і найпрестижніших навчальних закладів міста й області, де вперше в області введено поглиблене вивчення математики та біології (1986), спецкурс «Програмування», обладнано перший в області комп'ютерний клас. Школу визнано «Школою року» міста (2000, 2010), заклад увійшов до навчально-виробничого комп­лексу «Полісся» при Житомирському державному університеті ім. І. Франка (2002), став членом асоційованих шкіл ЮНЕСКО та реорганізований у багатопрофільний ліцей (2003). У 2006 році ліцей став переможцем Всеукраїнського конкурсу «100 кра­щих шкіл України» в номінації «Школа професійної кар'єри», його внесено до Між­народного каталогу «Сучасна освіта в Україні» з отриманням почесної відзнаки «Флагман сучасної освіти України» (2008).

Г.А. Пономарьова - переможець Всеукраїнського конкурсу «100 кращих керівни­ків шкіл України» в номінації «Внутрішня та зовнішня комунікація» (2007). Делегат ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти (2001), Всеукраїнського форуму інтелі­генції, І Міжнародного форуму «Директор гімназії, ліцею».

Відмінник народної освіти УРСР (1989). Заслужений вчитель України. Нагороджена медаллю А.С. Макаренка (1991), медаллю до 10-річчя Незалежності України (2001), По­чесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Житомирської облдержадмі­ністрації.