2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Козленко Ольга Максимівна


Народилася 21 грудня 1953 року в м. Барнаул Алтайського краю.

У 1986 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шев­ченка. З 1971 по 1985 рік працювала бухгалтером, діловодом, заступником директора заочної школи, методистом з кадрів відділу освіти Броварської районної ради. З 1985 року директор Броварської неповної середньої школи № 4 (з 2000 року — Броварська гімна­зія ім. С. Олійника).

В основу управлінської діяльності закладу покладена система «NET Школа», комп­лексна комп'ютерна програма управління навчальним закладом на базі мережних кому­нікаційних технологій. Комплекс сервісів (доступ в Інтернет, електронна пошта, мультимедійні ресурси, освітні програми, навчальні фільми, енциклопедії, довідники, тести) доступний учителям, учням і батькам. У закладі запроваджено електронний щоденник (взаємозв'язок з батьками), облік успішності та відвідування учнів, створено портфоліо учнів і педагогів, різного роду звіти, банк уроків за мультимедійними техно­логіями. У 2007 році гімназії надано статус обласного опорного закладу освіти з проблеми «Інформаційно-комунікативні технології в управлінській діяльності та орга­нізації навчально-виховного процесу».

Завдяки сучасному професійному стилю управління директора О.М. Козленко діяль­ність педагогічного колективу спрямована на оновлення змісту освіти через упро­вадження прогресивних вітчизняних і міжнародних проектів, освітніх технологій навчання, педагогічних інновацій, використання та апробацію нових підручників і посібників, ведення експериментальної роботи.

Делегат II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. Заслужений вчитель України (2003). Неодноразово нагороджувалася грамотами і подяками Міністерства освіти і науки України, Київської обласної державної адміністрації, обласного та міського управлінь освіти, грамотою міського голови.