2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Синя Надія Антонівна


Народилася 16 лютого 1954 року в с. Іванчиці Рожищанського району Волинської області. Випускниця Львівського університету ім. І. Франка (1980). Працювала в Щедрогірській середній школі Ратнівського району (1973-1976), Доросинській середній школі Рожищанського райо­ну (1976-1978) Волинської області, НВК «Гімназія №14» м. Луцька (з 1978 року).

Н.А. Синя - висококваліфікований, досвідчений педагог. Досконало володіє методи­кою викладання предмета. Її уроки відзначаються високим науковим рівнем, глибиною вивчення програмового матеріалу. Вміло застосовує проблемно-пошуковий метод на­вчання, використовує міжпредметні зв'язки, що сприяє систематизації знань учнів. Ве­лику увагу приділяє розвитку вмінь і навичок гімназистів працювати з картографічним, статистичним матеріалом, додатковою літературою, таблицями.

Активний член міського методоб'єднання вчителів географії і творчої групи педа­гогів при Волинському обласному інституті перепідготовки педагогічних кадрів з проб­леми «Розвиток творчості на уроках географії». Неодноразовий переможець і призер міських, обласних виставок педтехнологій «Творчі сходинки педагогів Волині». Член журі міських і обласних олімпіад, краєзнавчих конференцій, конкурсів-захистів науко­вих робіт. Тісно співпрацює з викладачами та науковцями Волинського національного університету ім. Лесі Українки, працівниками Волинського краєзнавчого музею та об­ласного архіву.

Заслужений вчитель України (2003).

Автор (співавтор) низки праць, зокрема:

  • «Рідний край», підручник для 5-го класу;
  • «Вивчення Волинської області»;
  • «Практичні роботи на уроках географії у 4 (8) класі».