2010
В И Щ А

О С В І Т А

Бабич Євген Михайлович


Народився 9 січня 1938 року в м. Полтава. Закінчив Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва (1957); Полтавський інженерно-будівельний інститут (1962); аспірантуру цього ж інституту (нині Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка) (1965).

З 1965 року асистент, старший викладач, доцент; з 1970 року завідуючий кафедрою інженерних конструкцій; з 1980 по 1999 рік проректор з наукової роботи; з 1999 року завідуючий кафедрою інженерних конструкцій Українського інституту інженерів водного господарства м. Рівне (нині Національний університет водного господарства та природокористування).

Професор (1987), доктор технічних наук (1995).

Заслужений працівник народної освіти України (1992), академік Академії будів­ництва України (1993), академік Академії наук вищої освіти України (1997), академік Міжнародної академії екології й життєдіяльності (1997), голова правління Північно-Західного територіального відділення Академії будівництва України (з 1994 року), член президії Академії будівництва України (з 2003 року), член експертної ради ВАК України з будівництва, архітектури та геодезії (2000-2006), член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Національному університеті «Львівська політехніка» (з 1998 року) та в Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка (з 2007 року), експерт Державної акредитаційної комісії України (з 1994 року), член науково-експертної комісії з технології будівництва, архітектури і дизайну Міністер­ства освіти і науки України.

Нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1987), Почесними грамо­тами Кабінету Міністрів України (2002), галузевих міністерств та обласних і міських органів управління, нагрудним знаком «Петро Могила» (2007). Лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М.С. Будникова (2004).

Опублікував понад 290 наукових і науково-методичних праць, зокрема:

  • «Инженерные конструкции», підручник (1979);
  • «Конструкции из легких бетонов на пористых заполнителях», навчальний посібник (1988);
  • «Залізобетонні балки і плити зі змішаним армуванням», монографія (1997);
  • «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти», підручник (2001).