2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Кукса Віра Миколаївна


Народилася 28 серпня 1947 року в с. Завадівка Теплицького району Вінницької області.

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1970). Учитель укра­їнської мови та літератури (1969—1985), директор (1985—2005), а з 2005 року вчитель української мови та літератури Вінницької школи № 1.

Учитель-методист, учитель вищої категорії, В.М. Кукса володіє інтерактивними формами й методами навчання, використовує у викладанні предмета блочну систему, опорні схеми, автором яких є сама. Постійно дбає про вдосконалення свого фахово­го рівня, цікавиться новинками педагогічної думки. Її уроки відзначаються високим методичним рівнем. У роботі особливого значення надає розвитку пізнавальної ак­тивності учнів, їхньому духовному зростанню, вихованню загальнолюдських мораль­них цінностей. На уроках активність досягається вмілим індивідуальним підходом, диференціацією завдань, здатністю помітити іскорку інтересу до предмета. В.М. Кук­са — вихователь призерів міських олімпіад з української мови та літератури.

Автор низки методичних рекомендацій щодо викладання української мови з використанням новітніх педагогічних технологій, зокрема методичного посібника з української літератури «Їм болить Україна» (до курсу «Література рідного краю»). Упорядник методичного посібника з української мови «До вивчення типів простого речення».

Відмінник народної освіти УРСР. Заслужений вчитель України.