2010
В И Щ А

О С В І Т А

Дорохін Віктор Олександрович


Народився 1 травня 1940 року в с. Урджар Урджарського району Семипалатинської області. У 1968 році закінчив Самаркандський кооператив­ний інститут за спеціальністю технологія та органі­зація громадського харчування.

Після закінчення інституту працював у Новосибірському інституті радянської торгівлі асистентом, заступником декана технологічного факультету, навчався в аспі­рантурі Інституту народного господарства ім. Г.В. Плєханова (м. Москва). З 1974 року старший викладач, доцент, завідуючий кафедрою Полтавського кооперативного інсти­туту, з 1978 року проректор, з 1987 року ректор Полтавського університету споживчої кооперації України. Почесний ректор (2003), професор кафедри технологічного облад­нання харчових виробництв і торгівлі (2007) Полтавського університету споживчої кооперації України.

Кандидат технічних наук, професор.

В.О. Дорохін успішно поєднує педагогічну діяльність з науково-дослідною роботою. Очолює наукову школу кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів і здобувачів. Керівник постійнодіючого міжвузівського науково-практичного семінару «Нові технології і обладнання харчових виробництв». Дійсний член Української академії наук, заступник головного редактора Наукового вісника Полтавського університету споживної кооперації України, член вченої ради Полтавського університету споживчої кооперації України; понад 20 років був членом Президії науково-методичної комісії з торгівлі Міністерства освіти і науки України, Ради Укоопспілки, виконавчого комітету міської ради м. Полтава.

Відмінник освіти України (1993). Нагороджений почесною трудовою відзнакою «Знак пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (2002), відзнакою «Подяка» Правління Укоопспілки (2003), Грамотами Правління Укоопспілки та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2001, 2005), знаком «За наукові досяг­нення» Міністерства освіти і науки України (2005), відзнакою міського голови ІІ ступеня (2006).

Автор (співавтор) 12 винаходів, понад 250 опублікованих наукових і науково-методичних праць, з них 9 підручників і навчальних посібників, зокрема:

  • «Теплове обладнання підприємств харчування», підручник, у співавторстві (2004);
  • «Курсове проектування обладнання підприємств харчування. Розрахунки і проектування теплового обладнання», навчальний посібник, у співавторстві (2005).