2010
В И Щ А

О С В І Т А

Аносов Іван Павлович


Народився 1956 року.

Закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут (1978) за спеціальністю біологія і хімія.

З 1978 по 1983 рік асистент, старший викладач, заві­дуючий кафедрою анатомії і фізіології людини та тварин Мелітопольського державно­го педагогічного інституту. З 1983 по 1987 рік аспірант стаціонарної аспірантури при НДІ фізіології дітей та підлітків АПН СРСР (м. Москва). Проректор (з 1991 року), ректор (з 1995 року) Мелітопольського державного педагогічного університету.

Завдяки наполегливості ректора в 1997 році на базі закладу створено навчально-методичний комплекс. Першим результатом його роботи стало видання в 1997 році видавництвом «Просвіта» шкільного підручника «Народи північного Приазов'я», ство­рення програми для середньої загальноосвітньої школи «Моє рідне місто» (Мелітополезнавство). Також створений і вже багато років працює єдиний серед державних пед­вузів науково-дослідний інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України. Серед результатів досліджень найбільш вагомою є наукова програма міжнарод­ного значення «Моніторинг і підтримання біологічної різноманітності у водноболотних угіддях». Учені педуніверситету під керівництвом ректора тривалий час співпрацю­ють з науковою лабораторією Марбурзького університету «Макаренко - реферат» (Німеччина), Болгарським Південно-Західним університетом «Неофіт - Рілскі» та ін­шими науково-освітніми установами. Оркестр народних інструментів факультету мис­тецтв та художньої освіти неодноразовий переможець міжнародних фестивалів у Фран­ції та Іспанії.

Професор (1996), доктор педагогічних наук (2005).

Народний депутат, голова комісії з питань освіти, науки, культури, спорту та туриз­му, постійної комісії з питань соціальної політики та праці Запорізької обласної ради народних депутатів, депутат Мелітопольської міської ради (2006).

Заслужений працівник народної освіти України (1998). Нагороджений Хрестом по­шани «За духовне відродження» та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (1999), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001), орденом «За заслуги» ІІІ ступе­ня (2004), нагрудним знаком «Петро Могила» (2006), Почесною грамотою Верховної Ради України.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

  • «Анатомія людини», навчальний посібник;
  • «Основи еволюційної теорії», навчальний посібник;
  • «Антропологія та традиційні форми спілкування», монографія (2001).