2010
В И Щ А

О С В І Т А

Лиман Федір Миколайович


Народився 22 лютого 1941 року в с. Щебри Глухівського району Сумської області.

Після закінчення Сумського державного педагогіч­ного інституту ім. А.С. Макаренка (1963) залишився працювати на кафедрі математики.

У 1965-1968 роках аспірант Інституту математики АПН України. У 1968-1969 роках працював молодшим співробітником Інституту математики АПН України. З 1969 року старший викладач, з 1973 року завідуючий кафедрою математики Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка. З 2005 року ректор СумДПУ ім. А.С. Макаренка.

Ф.М. Лиман керує науковою діяльністю аспірантів, бере активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів, виступає опонентом на захистах дисертацій в Україні й Білорусі. Понад 20 років очолював журі обласної олімпіади з математики.

З його ініціативи на базі СумДПУ ім. А.С. Макаренка було проведено VIII Всесо­юзний симпозіум з теорії груп (1982) та III Міжнародну алгебраїчну конференцію в Україні (2001).

У роботі педагог поєднує високий професіоналізм і творчий пошук, майстерне володіння новітніми здобутками науки та особистісний підхід до кожного студента й аспіранта.

Доцент (1972), кандидат наук (1968), доктор фізико-математичних наук (1996). Заслужений працівник освіти України (2005).

Автор понад 70 наукових і науково-методичних праць з теорії груп, математичної логіки і теорії алгоритмів і вищої математики, зокрема:

  • «Группы с инвариантными нециклическими подгруппами» (1967);
  • «Неперіодичні групи, всі абелеві циклічні підгрупи яких інваріантні» (1969);
  • «Математична логіка і теорія алгоритмів», навчальний посібник (1994);
  • «Про нескінченні групи із заданими властивостями норми нескінченних підгруп» (2001);
  • «Вища математика», навчальний посібник, у 2 частинах (2005).