2010
В И Щ А

О С В І Т А

Косаріна Валентина Петрівна


Народилася 16 червня 1940 року в с. Щербакти Цюрупинського району Павлодарської області. У 1964 році закінчила Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю бухгалтер­ський облік і аналіз господарської діяльності.

Розпочала трудовий шлях 1957 року бухгалтером Тячівської райспоживспілки Закар­патської області, з 1964 року працювала в системі Приморської крайспоживспілки. У 1968-1971 роках навчалася в аспірантурі Львівського торговельно-економічного інсти­туту. У Полтавському університеті споживчої кооперації України працює з 1971 року на посадах завідуючої кафедрою статистики і фінансів, декана економічного факультету, проректора з наукової роботи, проректора з навчальної роботи, з 1993 року — першого проректора.

Кандидат економічних наук, професор.

Під керівництвом педагога в університеті впроваджується кредитно-модульна система організації навчального процесу, здійснюється комп'ютеризація навчаль­ного процесу. В 2005 році нею розроблено Програму формування і розвитку науково-педагогічного потенціалу університету «Кадри — 2010». В.П. Косаріна очолює наукову школу кафедри фінансів і кредиту.

Заступник голови Ради Полтавського навчального комплексу Укоопспілки «Освіта», член Ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України. Член президій Науково-методичної комісії з торгівлі та Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України.

Відмінник освіти України (1993). Нагороджена Почесною грамотою Прав­ління Укоопспілки та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України Почесною трудовою відзнакою «Знак пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (2003), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Подякою Кабінету Міністрів України (2004), відзнакою «Подяка» Правління Укооп­спілки (2006).

Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

  • «Фінансування і кредитування заготівельно-виробничих підприємств споживчої коопе­рації», підручник (1994);
  • «Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації», підручник, у співавторстві (1999);
  • «Інноваційні технології підготовки фахівців - запорука конкурентоспроможності випуск­ників університету», монографія, у співавторстві (2006).