2010
В И Щ А

О С В І Т А

Васюра Анатолій Степанович


Народився 20 серпня 1946 року в м. Тульчин Він­ницької області.

Випускник Ленінградського електротехнічного інституту ім. В.І. Ульянова (Леніна) (1970). З січня 1972 року працює у Вінницькому філіалі Київського політехнічного інституту (нині - Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)). Пройшов шлях від інжене­ра до директора Інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управлін­ня ВНТУ. З 1980 року на керівних посадах університету: заступник декана факультету, декан факультету автоматики та мікроелектроніки, проректор з навчальної роботи, директор Інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління (з 2000 року).

Професор кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки ВНТУ, професор Міжнародної кадрової академії, академік Української технологічної академії (1994).

Як директор науково-навчального інституту приділяє значну увагу розв'язанню акту­альних проблем національної освіти, регулярно виступає з доповідями на міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференціях і семінарах з питань реформування вищої школи. У 1999 році А.С. Васюра виступив з ініціативою започаткування в країні Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Системи управління і автомати­ки» та проведення її на базі Вінницького національного технічного університету. З того часу під його керівництвом у ВНТУ традиційно на високому рівні проводяться олімпіа­ди, у яких беруть участь кращі представники обдарованої студентської молоді України.

Відмінник освіти України (2003). Заслужений працівник освіти України (2006). На­городжений Персональною медаллю та Почесним дипломом Кембриджського міжна­родного біографічного центру на відзнаку видатних досягнень у ХХ сторіччі в галузі освіти.

Автор понад 170 наукових і навчально-методичних публікацій, у т. ч. 18 навчальних посібників, зокрема:

  • «Парадигми комп'ютерних новацій» (1998);
  • «Елементи та пристрої систем управління і автоматики» (1999);
  • «Теорія автоматичного управління. Аналіз САУ» (2002).