2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Матієнко Надія Павлівна


Народилася 4 вересня1949 року в с. Сподахи Немирівського району Вінницької області. Випускниця Немирівського педучилища (1966), Він­ницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1988). Вихователь групи продовженого дня Кирнасівської середньої школи Тульчинського району (1968—1970), Ковалівської 8-річної школи (1970—1972; 1975—1978), Сподахівської 8-річної школи (1972—1975). З 1978 по 1988 рік вихователь групи продовженого дня Брацлавської середньої школи № 2. Учитель початкових класів Немирівської школи-інтернату (1988—1989), Немирівської середньої загаль­ноосвітньої школи № 2 (1989—2005). З 2005 року вихователь групи продовженого дня НВК № 2 м. Немирів.

Учитель вищої категорії, учитель-методист, досвідчений фахівець, прибічник ви­користання новітніх технологій у процесі навчання й виховання. Автор дидактичного матеріалу щодо впровадження індивідуального навчання з метою кращого засвоєння програмового матеріалу та інтелектуального розвитку дітей.

Організатор семінарів і майстер-класів з теми «Навчальна гра як засіб розвитку піз­навальних інтересів молодших школярів» для вчителів району та області, викладач на курсах при Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних пра­цівників. Голова районного методоб'єднання вчителів початкових класів.

Досвід Н.П. Матієнко щодо гуманізації навчально-виховного процесу в школі пройшов науково-методичну експертизу та впроваджується в школах району.

Друкується у періодичних виданнях: «Початкова школа», «Розкажи онуку», «Почат­кове навчання і виховання». Автор збірок «Навчальні та виховні можливості молодших школярів» і «Активізація пізнавальної діяльності учнів». Укладач програми факульта­тивного курсу «Пізнай себе».

Заслужений вчитель України.