2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Малюга Валентин Павлович


Народився 1 липня 1944 року в с. Картушино Ворошиловградської області.

Закінчив Новосибірський інститут інженерів залізничного транспорту за фахом інженер шляхів сполучення — будівельник (1970).

Більше 30-ти років працює заступником директора з навчальної роботи Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва, викладачем спецдисциплін. Велику увагу приділяє впровадженню у навчально-виховний процес технології співпраці та співтворчості. Досконало володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу. Бере активну участь у підготовці та проведенні науково-методичних конференцій викладачів. З метою підвищення кваліфікації викладачів проводить відкриті заняття.

Досконало володіє методикою викладання, технологією сучасних лекцій, практич­ного заняття, семінару. Викладач пов'язує навчальний матеріал із безпосередньою прак­тикою будівництва залізниць. Впроваджує нові методи навчання: викладання фахових предметів із розв'язанням студентами ситуаційних завдань і проведенням ділових ігор.

Автор навчальних програм з дисциплін: «Будівництво залізниць», «Штучні споруди», «Геодезія», «Геодезія (практикум)», методичних вказівок до самостійного вивчення предметів «Будівництво залізниць», «Штучні споруди», «Геодезія». Особливу увагу приділяє комп'ютеризації навчального процесу та втіленню комп'ютерних розрахунків при виконанні дипломних проектів. З метою активізації контролю знань студентів розробив підсумковий тестовий контроль знань.

Автор друкованих праць з питань виховної роботи та методики аналізу відвіданих занять (журнал «Среднее специальное образование»), з обміну досвідом роботи організаційно-методичної комісії щодо організації контролю у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (газета «Освіта України»).

Заслужений вчитель України (1996).