2010
В И Щ А

О С В І Т А

Дубовий Олександр Миколайович


Народився в 1947 році.

Закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (1972).

Стажист-дослідник (1972-1974), асистент, стар­ший викладач, доцент, професор, завідуючий (з 1989) кафедрою металорізальних верстатів і технології металів, декан факультету загальнонаукової та інженерної під­готовки (1993-1998), проректор з навчальної роботи (1995-1997), перший проректор (з 1997 року) МКІ. Перший проректор, завідуючий кафедрою матеріалознавства та тех­нології металів Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Кандидат технічних наук (1978), доктор технічних наук (1997), професор.

Академік Академії наук суднобудування України та Української Академії наук націо­нального прогресу.

Член експертної ради Державної акредитаційної комісії України з механіки і тран­спорту, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисер­тацій.

О.М. Дубовий організатор і керівник наукової школи в Україні з вивчення проблем плазмового нанесення захисних покриттів у динамічному вакуумі. Під його керівництвом розроблено 10 госпрозрахункових і 5 держбюджетних дослідно-конструкторських і дослідних тем, впроваджено у виробництво технологію та обладнання для нанесення газотермічних покриттів. Організував науково-дослідну лабораторію газотермічних покриттів та філіал цієї лабораторії в Херсоні.

Заслужений працівник народної освіти України (1995). Нагороджений медаллю «Изобретатель СССР».

Автор (співавтор) понад 115 наукових робіт, зокрема:

  • «Математическая модель двухфазной плазменной струи»;
  • «Методи аналізу якості», навчальний посібник (2004);
  • «Технологія напилення покриттів», підручник (2007).