2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Скнар Володимир Миколайович


Народився 3 серпня 1954 року в с. Калиновиця Варвинського району Чернігівської області. Закінчив Слов'янський державний педагогічний інститут за спеціальністю загальнотехнічні дисци­пліни з додатковою спеціальністю фізика (1978).

Розпочав трудову діяльність у середній школі № 97 м. Донецьк вчителем фізики. У 1981 році був призначений організатором позакласної та позашкільної виховної роботи в середній школі № 88 м. Донецьк. Директор школи-новобудови № 92 (1983), заступник завідуючого Донецьким міським відділом освіти (1985), інспектор відділу науки та навчальних закладів Донецького обласного комітету КПУ (1986). З 1988 року перший заступник начальника Донецького обласного управління освіти; з 1997 року завідуючий кафедрою управління Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. З 1999 року заступник начальника управління освіти Донецької міської ради.

В.М. Скнар зарекомендував себе здібним, наполегливим, вимогливим керівником. Він творчо застосовує в роботі свої знання та навички, уміє оперативно розв'язувати поставлені завдання, постійно підвищує свій фаховий рівень. Працює над втіленням у життя Закону України «Про загальну середню освіту», створючи на належному рівні умови функціонування навчально-виховних закладів міста. Значну увагу надає створенню й розвитку міської мережі закладів освіти нового типу. У цей час у місті функціонують 43 таких заклади. Значно підвищилась кількість шкіл з поглибленим вивченням предметів, їхня кількість порівняно з попередніми роками збільшилась у 2,4 рази. Відкрито 10 навчальних закладів з альтернативними формами власності. У місті відкрито 34 школи з українською мовою навчання. В.М. Скнар працює над впро­вадженням та розвитком комп'ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем та технологій.

Заслужений вчитель України (2004).