2010
В И Щ А

О С В І Т А

Смольський Леонід Павлович


Народився 21 вересня 1936 року в с. Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області.

Закінчив Вінницький державний медичний ін­ститут ім. М.І. Пирогова (1960). Лікар-хірург Глинської лікарні Сумської області, Вінницької міської лікарні № 2 (1960-1961). В.о. асис­тента кафедри анатомії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова (1961-1963). Лікар здоровпункту Старосинявського цукрового заводу Летичівського ра­йону Хмельницької області (1963). Асистент (1963-1976), з 1977 року доцент кафедри анатомії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Заступник декана педіатричного факультету (1977-1980), декан з роботи з іноземними студентами (1980-1985), з 1987 року заступник декана медичного факультету № 1.

Кандидат медичних наук (1970). Коло наукових пошуків - порівняльно-анатомічний аспект будови м'язів нижніх кінцівок людини та вплив екстремальних факторів на ре­продуктивні органи. Автор 65 наукових праць, 17 раціоналізаторських пропозицій, співавтор 2 методичних посібників і двотомного підручника для студентів медичних вищих навчальних закладів «Анатомія людини».

Досвідчений викладач і вихователь, активний учасник профорієнтаційної роботи з учнями середніх шкіл, коледжів міста й районів області. Заступник редактора універ­ситетської газети «Молодий медик». За ініціативи Л. Смольського в університеті про­водяться соціологічні дослідження з питань організації навчального процесу та підго­товки спеціалістів. Забезпечує постійний контакт колективу університету із засобами масової інформації з метою об'єктивного інформування громадськості про його діяль­ність. Організатор проведення університетських виставок робіт студентів-художників і фотолюбителів.

Заслужений працівник освіти України (2003). Нагороджений значком «Відмінник охорони здоров'я» (1980), медаллю «Ветеран праці» (1988), Почесними грамотами Мі­ністерства охорони здоров'я України.