2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Беліков Анатолій Олексійович


Народився 23 січня 1944 року в с. Біловодське Луган­ської області.

Закінчив факультет хімії і біології Луганського педа­гогічного інституту (1972).

Трудову діяльність розпочав кіномеханіком сільської кіностудії. Учитель хімії серед­ньої школи № 6, з 1979 року директор шкіл № 25, 34 м. Миколаїв. З 1985 року вчитель хімії середньої школи № 8, з 1997 року середньої загальноосвітньої І—ІІІ ступенів школи № 46 м. Миколаїв.

А.О. Беліков розробив універсальне обладнання для кабінету хімії з вдосконалення техніки, методики й організації учнівського експерименту на уроках з використанням малих кількостей речовин. Створив авторський кабінет хімії, аналоги якого функціо­нують у різних навчальних закладах нашої країни.

1992 року педагог закінчив аспірантуру, захистив дисертацію з теми «Дидактичні основи вдосконалення техніки і методики шкільного учнівського експерименту», у своїй роботі використовує активні форми навчання, проблемні лекції, уроки-семінари, уроки-практикуми, уроки з елементами наукових досліджень. У 1988 році опубліковано посібник А.О. Белікова для вчителів «Експеримент на уроках хімії».

Відмінник народної освіти УРСР (1986). Заслужений вчитель України (1992). Наго­роджений Грамотами Міністерства освіти (1980, 1990), медалями К.Д. Ушинського (1988), ВДНГ.