2010
В И Щ А

О С В І Т А

Данилюк Микола Олексійович


Народився 10 липня 1947 року на Снятинщині Івано-Франківської області.

Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Економіка і організація нафтової і газової промисловості» (1970). З 1986 року очолює випускну кафедру «Економіка під­приємства» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Академік Української нафтогазової академії, доктор економічних наук, професор.

М.О. Данилюк активно працює над вирішенням регіональних економічних завдань. Він керівник багатьох науково-дослідних робіт з економічних питань розвитку вітчиз­няного нафтогазового комплексу, готує фахівців за напрямом «Економіка і підприємни­цтво» всіх трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів - бакалавр, спеціаліст, магістр. Осо­бисто ним підготовлено 4 кандидати економічних наук.

Член експертної ради з економіки ДАК Міністерства освіти і науки України. Член редакційних колегій фахових наукових журналів.

За значний особистий внесок у розвиток науки Івано-Франківською облдержадміні­страцією визнаний кращим науковцем 2004 року.

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України (2007). Нагоро­джений Грамотами НАК «Нафтогаз України» та Академії Німецької спілки державних службовців.

Автор близько 170 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

  • «Організаційно-економічні основи реформування нафтогазового комплексу України» (1998);
  • «Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами» (2002);
  • «Управління фінансовою санацією підприємства» (2006).