2010
В И Щ А

О С В І Т А

Климов Анатолій Олексійович


Народився 30 березня 1948 року в с. Лисичанськ. Закінчив Ворошиловградський державний педаго­гічний інститут ім. Т.Г. Шевченка(1970), аспірантуру Ворошиловградського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка (1973).

Музичний вихователь дитячого садка м. Кадівка Луганської області (1963-1966). Асистент (1970), аспірант (1970-1973), асистент (1973-1975), старший викладач (1975­1980), доцент (1980-1995), завідуючий кафедрою історії КПРС Ворошиловградського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка (1980-1990). Професор кафедри історії України (з 1995), ректор (1989-1997), завідуючий кафедрою історії України (з 1997) Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка.

Наукові дослідження в галузі історії України ХХ ст. Веде розробку проблем вітчиз­няної історії ХХ ст., зокрема молодіжного руху в 20-30-х роках, робітників Донбасу та промислового розвитку регіону.

Почесний професор Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Підготував 9 кандидатів наук.

Кандидат історичних наук (1974), доцент кафедри політичної історії (1980), професор кафедри історії України (1995).

Заслужений працівник освіти України (1998). Академік академії педагогічних і соці­альних наук (з 1995 року).

Автор, співавтор понад 140 опублікованих праць (у тому числі 5 монографій), зокрема:

  • «История городов и сел Украинской ССР. Ворошиловградская область», (1976);
  • «Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Історичний нарис. 1923-1998» (1998);
  • «Книга памяти Украины. Луганская область» (1994-2004);
  • «Книга скорби Украины. Луганская область» (2001-2003);
  • «Реабілітовані історією. Луганська область» (2004-2007).