2010
В И Щ А

О С В І Т А

Рудницький В'ячеслав Броніславович


Народився 22 червня 1940 року в с. Долиняни Мурованокуриловецького району Вінницької об ласті.

Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. І.Я. Франка (1967).

У Хмельницькому національному університеті пройшов шлях від асистента (1967), старшого викладача (1972), доцента (1976) до професора (1990), завідуючого кафедрою вищої математики та комп’ютерних застосувань (1982).

Член спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій при Хмельницькому національному університеті (1998), інституті механіки НАНУ (1995). Редактор серії «Математичні науки» журналу «Вісник» Хмельницького національного університету.

Основні наукові результати одержано в теорії контактної взаємодії деформованих твердих тіл з початковими (залишковими) напруженнями. Сформовано граничні умови, дана постановка задач, запропоновано наукову школу механіки контактної взаємодії тіл з початковими (залишковими) напруженнями.

Доктор математичних наук (1972), доктор технічних наук (1988). Заслужений працівник народної освіти України (1993), академік Академії наук вищої школи (1992), академік Міжнародної академії інформатизації (1997). Нагороджений численними Грамотами і нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України.

Автор (співавтор) понад 236 наукових і науково-методичних праць, 3 монографій, зокрема:

• «Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями», монографія (1995);

• «Вища математика у вправах і задачах», навчальний посібник для студентів економічних і технологічних спеціальностей ВНЗ (1999);

• «Контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями», монографія (2004);

• «Вища математика у вправах і задачах», навчальний посібник для студентів економічних і технологічних спеціальностей ВНЗ (2004);

• «Основы теории контактного взаимодействия упругих тел с начальными (остаточными) напряжениями», монографія (2006);

• «Вища математика», підручник (2006).