2010
В И Щ А

О С В І Т А

Волос Микола Петрович


Народився 2 січня 1948 року в с. Моївка Могилів-Подільського району Вінницької області. Випускник Ужгородського державного університету за спеціальністю математика (1970), аспірант УДУ (1970-1974).

У 1974 році розпочав свою трудову діяльність у Глухівському педагогічному інституті (нині Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка) викладачем кафедри математики. Протягом майже 33-річної трудової діяльності займав посади старшого викладача, доцента, завідуючого кафедрою математики, заступника декана, декана загальнотехнічного факультету закладу.

У 1983 році М.П. Волос захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, у 1989 році йому присвоєно вчене звання доцента.

З 1989 року проректор з навчальної та наукової роботи, проректор з навчально-методичної роботи, з 2002 року перший проректор Глухівського національного педаго­гічного університету ім. О. Довженка.

Під керівництвом педагога12 спеціальностей університету отримали ліцензії, 6 з них акредитовано за IV рівнем. М.П. Волос доклав чимало зусиль до реформування педагогічного інституту в університет.

Заслужений працівник народної освіти України (1999). Нагороджений орденом «Дружби народів» (1986).

Автор 30 наукових праць, присвячених проблемам механіки деформованого твер­дого тіла, зокрема:

  • «Вільні коливання нерозрізних пластин з врахуванням деформації поперечного зсуву»;
  • «Варіативність завдань прикладного характеру - один із шляхів індивідуалізації навчаль­ного процесу з вищої математики»;
  • «Стійкість нескінченної багатошарової пластини у надзвуковому потоці газу»;
  • Основні співвідношення і динамічні рівняння спрощеного варіанта геометрично нелінійної теорії трансверсально-ізотропних пластин».