2010
В И Щ А

О С В І Т А

Шарапа Віктор Федорович


Народився 1 червня 1936 року в ст. Кудашівка Криничанського району Дніпропетровської області.

Випускник Кримського державного педагогічно­го інституту (1960). З 1960 року на комсомольській роботі в Кримському обкомі ВЛКСМ. Аспірант Дніпропетровського державного уні­верситету (1966-1969). З 1970 року доцент, декан історичного факультету, проректор з навчальної роботи Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе. З 1999 року перший проректор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

За ініціативи і безпосередньої участі В.Ф. Шарапи оновлено та оснащено сучасною апаратурою навчальні, дослідні лабораторії та аудиторії, організовано підготовку сту­дентів за 12 новими сучасними спеціальностями. Протягом 25 років очолює кафедру історії України історичного факультету. Всебічно сприяє діяльності Малої академії наук АР Крим «Шукач», організовує відбір обдарованої молоді на педагогічні спеціальності університету.

Кандидат історичних наук (1969), професор (1992). Відмінник освіти України (1996). Заслужений працівник народної освіти України (1999). Нагороджений орденом «За за­слуги» ІІІ ступеня (2004), нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і нау­ки України (2006).

Автор низки монографій, підручників, посібників, наукових статей, серед яких:

  • «Очерки истории Симферопольского госуниверситета», у співавторстві (1993);
  • «Таврический национальний университет», науково-методичний посібник (2001);
  • «История Таврического национального университета им. В.И. Вернадского», монографя (2003);
  • «Таврический университет. Времена и люди. 90 лет служения науке», у співавторстві, моно­графія (2008).