2010
В И Щ А

О С В І Т А

Карпунов В’ячеслав Миколайович


Народився 6 грудня 1952 року в м. Ворошиловград.

Закінчив Ворошиловградський державний педа­гогічний інститут (1975); Луганський інститут внут­рішніх справ МВС України (1998).

З 1993 по 2005 рік проходив службу в органах МВС (спеціальне звання — полковник міліції). З 1976 по 1981 рік асистент Ворошиловградського державного педагогічного інституту; з 1981 по 1982 рік лектор відділу пропаганди та агітації Ворошиловградського міськкому партії. З 1983 по 1993 рік старший викладач, доцент, завідуючий кафедрою Луганського державного педагогічного інституту. З 1993 року працює в Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка: старшим викладачем, доцентом, начальником кафедри державно-правових дисциплін, професором кафедри теорії та історії держави і права.

Кандидат історичних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

Ініціатор впровадження у навчальний процес антрепренерської освіти та креативного мислення. Один з ініціаторів і організаторів проведення міжнародної конференції «Ідея правової держави: історія і сучасність», присвяченої творчій спадщині П.І. Новгородцева. За безпосередньої участі В.М. Карпунова на базі Луганського державного університету внутрішніх справ створено єдиний комплекс «Школа — ліцей — універ­ситет»: розроблено й упроваджено модульно-рейтингову систему навчання курсантів і студентів. Особливу увагу педагог приділяє розробці технології використання дидак­тичної системи навчання при підготовці фахівців-юристів вищої категорії, удоскона­ленню системи управління навчанням у ВНЗ.

Заслужений працівник освіти України. Відмінник освіти України. Нагороджений Подякою Президента України, Почесними грамотами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Луганської обласної державної адміні­страції та Луганської обласної ради.

Автор понад 60 публікацій, зокрема:

• «Теорія держави та права», посібник.