2010
В И Щ А

О С В І Т А

Брюховецький Іван Миколайович


Народився 21 квітня 1963 року в с. Обложки Глухівського району Сумської області.

Закінчив економічний факультет Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.

З 1958 року старший економіст дослідно-показового господарства ім. Мінбаєва Казахського науково-дослідного інституту тваринництва Алма-Атинської області. З 1962 року старший науковий співробітник, асистент кафедри економіки і організації, старший викладач, доцент, заступник декана, декан економічного факультету Харків­ського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.

З 1977 року директор Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інсти­туту ім. В.В. Докучаєва, ректор Сумського сільськогосподарського інституту, з 1997 року радник ректора, завідуючий кафедрою виробничого менеджменту та підприємництва Сумського національного аграрного університету.

Кандидат економічних наук (1968), доцент (1970), професор (1991), академік Академії економічних наук України (1993).

З 1982 по 1992 рік депутат Сумської обласної ради народних депутатів, член викон­кому обласної ради. Голова обласної організації товариства «Знання» (1980-2000).

За час роботи І.М. Брюховецького на посаді ректора Сумського сільськогосподар­ського інституту ВНЗ перетворився на сучасний навчальний заклад з підготовки висо­кокваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу України й одержав IV рівень акредитації.

І.М. Брюховецький проводить значну організаційно-виробничу, наукову та педаго­гічну роботу

Ним опубліковано 75 наукових і методичних праць, серед яких 35 монографій і брошур.

Заслужений працівник народної освіти України (1996).