2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Ворона Лариса Миколаївна


Народилася 14 грудня 1951 року в с. Сутиски Тиврівського району Вінницької області.

Закінчила Хмельницький технологічний інсти­тут побутового обслуговування (1974). У системі ПТО працює понад 30 років: 1974-2001 роки - викладач, методист, старший майстер, заступник директора з навчально-виробничої роботи ПТУ № 15 м. Вінниця. З 2001 року директор Вінницького вищого професійного училища сфери послуг.

На посаді директора Л.М. Ворона досягла вагомих результатів. Вінницьке вище про­фесійне училище сфери послуг є визнаним лідером в рейтинговій таблиці серед ПТНЗ області (2006-2007). Навчальний заклад брав участь у міжнародному проекті «Розви­ток туризму у Вінницькій області» за підтримки USAID і Молодіжного центру «Форум» (2006).

Л.М. Ворона - голова Асоціації працівників професійно-технічної освіти Вінниць­кої області, член Ради директорів професійно-технічних навчальних закладів Вінниць­кої області, регіональної експертної Ради з ліцензування та атестації закладів освіти області, обласної атестаційної комісії педагогічних працівників.

Відмінник освіти України (1998). Відмінник служби побуту України (1999).

Заслужений працівник освіти України (2006). Нагороджена нагрудним знаком «А.С. Макаренко» (2005), знаком Всеукраїнської асоціації працівників ПТО «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти» (2006), Почесними дипломами Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні» (2003 -2007).

Автор низки навчальних посібників, рекомендацій, методичних добірок, зокрема:

  • «Педагогічний аналіз в ПТНЗ» (2001);
  • «Використання інноваційних технологій навчання при викладанні предмета "Охорона праці"» (2003);
  • «Застосування інтерактивних методів в особистісно орієнтованому навчанні учнів І кур­су» (2004);
  • «Використання мережі у навчальному процесі» (2006).