2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Плескацевич Таїсія Миколаївна


Народилася 7 жовтня 1950 року в Білорусі. Закінчила Брестський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1973).

З 1971 року працювала вчителем, викладачем у сільгосптехнікумі Білорусі. Заступник директора з навчально-виховної роботи, директор загальноосвітньої школи Криму, заступник начальника Сімферопольського районного відділу освіти (1980-1993). З 1994 року директор Республіканського Строганівського спеціального дошкільного дитячого будинку компенсуючого типу для дітей змішаного віку. За роки керівництва Т.М. Плескацевич Строганівський дитячий будинок перетво­рився на стабільно функціонуючий навчально-виховний заклад. Забезпечено захист соціальних прав і гарантій дітей, охорону їхнього життя та здоров'я. Результатом ціле­спрямованої роботи є поступове подолання у дітей вад розумового розвитку. Системно проводиться лікувально-оздоровча робота з використанням традиційних і нетрадицій­них методів лікування та загартовування, що сприяє зменшенню кількості дітей, які знаходяться на диспансерному обліку. Колектив Строганівського дитячого будинку під керівництвом Т.М. Плескацевич має перед собою чітко окреслені завдання й перспек­тиви в сучасній системі розвитку та виховання дітей-сиріт.

Відмінник народної освіти УРСР (1986). Заслужений працівник освіти АР Крим (1999). Заслужений працівник освіти України (2004). Нагороджена медаллю «Ветеран праці» (1990), Подякою Президента України (2003).