2010
В И Щ А

О С В І Т А

Гриньова Марина Вікторівна


Народилася 10 березня 1961 року в м. Таллінн, Естонія.

У 1983 р. закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка за спеці­альністю біологія та хімія.

По закінченні інституту з 1983 по 1986 рік працювала вчителем хімії та біології середньої школи № 30 м. Полтава; у 1986-1988 роках асистентом кафедри природ­ничих і математичних дисциплін Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка; у 1988-1990 роках стажером-дослідником НДІ педагогіки УРСР; у 1990-1995 роках — асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри педагогіки природничих і математичних дисциплін Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка. У 1997 році захистила докторську дисертацію. З 1995 року декан природничого факультету, з 2002 року — завідуюча кафедрою педагогічної майстерності, професор кафедри.

Під керівництвом М.В. Гриньової на природничому факультеті та кафедрі педа­гогічної майстерності здійснюється розробка теоретичних засад і впровадження ідеї особистісно орієнтованого підходу до студентів у навчально-виховному процесі, відкрито магістратуру з управління освітніми закладами.

Науковий керівник та ініціатор створення мережі наукових комплексів з музеями Полтавщини, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, прове­дення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів; традиційної Міжнародної науково-практичної конференції з методики викладання природничих дисциплін «Каришинські читання».

Відмінник освіти України (1999). Заслужений працівник освіти України (2004). Наго­роджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1997), Почесною грамотою і нагрудним знаком Кабінету Міністрів України (2000). Ім'я педагога занесено до книг «Жінки України» (2001), «Славетні жінки України» (2005).

Автор (співавтор) понад 250 наукових праць, зокрема:

  • «Методика викладання валеології» (2003);
  • «Природознавство», навчальний посібник для студентів педагогічних університетів (2007);
  • «Саморегуляція» (2007).