2010
В И Щ А

О С В І Т А

Іваницька Ніна Лаврентіївна


Народилася 4 січня 1940 року в с. Городище Менського району Чернігівської області. Закінчила Черкаський державний педагогічний ін­ститут ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією (1962). З 1962 по 1967 рік учитель української та англійської мов Понорницької се­редньої школи Чернігівської області. Старший викладач, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри української мови (1970-1995), декан філологічного факультету (1976-1981), проректор з наукової роботи (1986-1995), завідуюча кафед­рою української мови (1995-2005) Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцю­бинського). З 2005 року професор кафедри методики філологічних дисциплін ВДПУ. Кандидат філологічних наук (1970).

Керівник тем: «Розробка та впровадження нових (комп'ютерних) технологій у на­вчальний процес» (1990-1995), «Актуальні проблеми граматики української мови» (2002-2004), «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів української мови» (2004-2006), «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів української та англійської мов і структура речення» (2006-2008). У 2007 році проект Н.Л. Іваницької «Створення комплексу навчально-методичного забезпечення вивчення української мови в різних типах навчальних закладів» став переможцем конкурсу науково-технічних проектів, який проводився МОН України для формування Державної програми розвит­ку і функціонування української мови на 2004-2010 роки.

Головний редактор збірника «Наукові записки. Серія: Філологія» (з 1998 року). Член експертної ради з філології ВАК України (з 2006 року).

Відмінник народної освіти УРСР (1990). Заслужений працівник народної освіти України (1997). Почесний працівник Вінницького державного педагогічного універси­тету ім. М. Коцюбинського (2004).

Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, зокрема:

  • «Українська мова. Комп'ютерні технології вивчення мови (алгоритми, програмовані зав­дання)», у співавторстві (1994);
  • «Теоретичний синтаксис української мови» (2002).