2010
В И Щ А

О С В І Т А

Тимченко Сергій Михайлович


Народився 22 квітня 1961 року в с. Градизьк Глобинського району Полтавської області. Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (1981) за спеціальністю історія, Запорізький юридичний інститут МВС України (2000) за спеціальністю право­знавство. Трудову діяльність розпочав у 1981 році в Полтавському державному педа­гогічному інституті ім. В.Г. Короленка асистентом кафедри історії СРСР і УРСР. З 1983 по 1986 рік навчався в аспірантурі Інституту історії АН УРСР. З 1986 по 1995 рік асистент, викладач, старший викладач, доцент Запорізького державного університету.

З 1994 по 2005 рік заступник начальника факультету, проректор з наукової роботи Запорізького юридичного інституту, начальник кафедри теорії держави і права Київ­ського юридичного інституту МВС України.

З 2005 року ректор, завідуючий кафедрою історії і теорії держави та права Запорізь­кого національного університету.

Доктор історичних наук (1995). Професор (1997). Кандидат юридичних наук (2001). Член спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій з історич­них та педагогічних наук. Підготував 1 доктора та 12 кандидатів наук.

Як консультант Головного науково-експертного управління Верховної Ради Украї­ни, брав активну участь в експертизі 50 проектів з питань освіти, науки і соціально­го захисту. Президент Запорізького відділення МАН учнівської молоді, член науково-методичної комісії з історії Міністерства освіти і науки України.

С.М. Тимченко активно працює з молодими викладачами з питань удосконалення педагогічного фаху. Під його керівництвом в університеті діє «Школа педагогічної май­стерності» для молодих спеціалістів.

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України (2007). Нагородже­ний відомчими відзнаками МВС України «За розвиток освіти і науки» І і ІІ ступенів.

Автор понад 100 наукових праць, зокрема підручників «Новітня історія України» для середніх шкіл та вищих закладів освіти, монографій і навчальних посібників.