2010
В И Щ А

О С В І Т А

Єгоров Петро Володимирович


Народився 6 вересня 1953 року в м. Макіївка Донецької області.

Закінчив Донецький державний університет (1975).

Інженер Міськсистемотехніки (1977-1979), ст. інженер ВІДІ вибухозахисного елек­трообладнання (1979-1980). Асистент (1980), доцент (1984), професор (1997) кафедри економічної кібернетики, декан обліково-фінансового факультету (з 1998 року), завіду­ючий кафедрою фінансів і банківської справи (з 1998 року) Донецького національного університету.

Економіст-кібернетик. Доктор економічних наук (1996), професор (2000). Академік Академії економічних наук України (1999).

Досліджує вдосконалення управління виробництвом, формування механізму орга­нізаційних структур управління. Розробив науково-практичні рекомендації з адаптації оргструктур управління виробництвом, які отримали позитивну оцінку й втілені в прак­тику ВАТ «Азовсталь», ВО «Макіїввугілля».

Керуючи факультетом і кафедрою, багато зробив для підготовки спеціалістів обліково-фінансового напрямку, вдосконалення науково-педагогічної майстерності професорсько-викладацького персоналу.

Відмінник освіти України (2000). Заслужений працівник освіти України (2007).

Автор понад 130 наукових і науково-методичних робіт, в т.ч. 10 монографій, зокрема:

  • «Организационные механизмы управления производством» (1995);
  • «Стратегическое планирование и проблемы управляемости производственно-экономических систем» (1997);
  • «Активні методи», навчальний посібник (2000);
  • «Економічна кібернетика», навчальний посібник (2003);
  • «Управління банківською справою», навчальний посібник (2004);
  • «Стратегічний моніторинг», монографія (2004).
  • «Управління іноземними інвестиціями», монографія (2005).