2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Бреннер Михайло Самуелович


Народився 20 липня 1941 року.

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Ужгородського державного університету (1963).

З 1963 по 1965 рік учитель фізики і математики середньої школи с. Липча Хустського району. З 1965 року вчитель фізики середньої школи № 4 м. Хуст.

М.С. Бреннер неодноразово ділився педагогічним досвідом на обласних та всеукра­їнських семінарах учителів, розробив та продуктивно використовує систему опорних планів-конспектів, різнорівневих програмових завдань з фізики.

Педагогічна технологія вчителя дає змогу викликати інтерес до вивчення предмета в кожного учня, розвивати творчі здібності, логічне мислення школярів, уміння засто­совувати базові знання в стандартних і нестандартних ситуаціях. Учитель досягає ви­соких результатів своєї праці, його вихованці є неодноразовими призерами Всеукраїн­ських предметних олімпіад III та IV етапу.

Старший вчитель (1981). Спеціаліст вищої категорії. Відмінник народної освіти УРСР (1990). Учитель-методист (1990). Заслужений вчитель України (1995). Нагоро­джений ювілейною медаллю «За доблесну працю» (1970), Грамотами Міністерства осві­ти і науки України.