2010
В И Щ А

О С В І Т А

Галинський Михайло Семенович


Народився 6 червня 1947 року в с. Паніно Сара­товської області.

У 1974 році закінчив Харківський сільськогос­подарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціаль­ністю архітектура.

Свою трудову діяльність розпочав у 1965 році на Львівському об'єднаному заводі. З 1966 по 1968 рік служив у лавах Радянської армії, потім працював художником у район­ному кінотеатрі. Після закінчення Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва був прийнятий на роботу в цей інститут на посаду головного інженера.

З 1977 року працює в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інсти­туту ім. В.В. Докучаєва (нині Сумський національний аграрний університет).

З 1994 по 1996 рік викладав за сумісництвом на кафедрі будівельного виробництва, з 1996 по 1997 рік очолював кафедру архітектури та інженерних вишукувань. У даний час проректор з адміністративно-господарської роботи.

За час роботи на посаді проректора з адміністративно-господарської роботи Сумського національного аграрного університету М.С. Галинський зробив великий внесок у розвиток матеріально-технічної бази, під його керівництвом було побудовано навчальні корпуси, гуртожитки, спортивно-оздоровчий комплекс і житловий будинок для викладачів і співробітників ВНЗ.

У 1990-1998 роках був депутатом Сумської міської Ради народних депутатів ХХІ- ХХІІ скликань.

Доцент (1995). Заслужений працівник народної освіти України (1997). З 1995 року член-кореспондент Академії будівництва України. Нагороджений медаллю «За трудову відзнаку».

У своїх основних публікаціях М.С. Галинський приділяє увагу проблемам будівни­цтва в агропромисловому комплексі.