2010
В И Щ А

О С В І Т А

Григор’єва Алла Олександрівна


Народилася 18 грудня 1938 року в радгоспі «Должанський» Свердловського району Ворошиловградської області.

У 1960 році закінчила хімічний факультет, у 1964 році аспірантуру Харківського державного університету

З 1964 року працює в Луганському машинобудівному інституті (з 2001 року Східно­український національний університет ім. В. Даля). Асистент кафедри хімії (1964— 1966), старший викладач (1961—1971), доцент (1972—1974), завідуюча кафедрою хімії (1974—1986). Заступник декана машинобудівного факультету (1986—1988). З 1988 року завідуюча кафедрою хімії. Декан факультету природничих наук (1999—2005).

Кандидат хімічних наук (1971), доцент (1975).

А.О. Григор'єва — один з кращих викладачів університету. Автор програм, курсів лекцій із загальної, органічної, неорганічної хімії для студентів технічних, еконо­мічних і природничих спеціальностей університету, курсів лекцій для студентів-екологів «Хімія та токсикологія забруднень», «Основи екологічної токсикології». Протягом багатьох років викладала хімію в Луганському інституті підвищення квалі­фікації вчителів; була активним лектором товариства «Знання». У 1975—1991 роках керівник опорної кафедри хімії для ВНЗ Луганської області.

Автор 149 наукових і навчально-методичних праць, надрукованих у журналі «Журнал общей химии» (1990, 1991, 1997) та збірниках наукових праць СНУ ім. В. Даля (1998— 2006).

Автор та ініціатор втілення в навчальний процес понад 30 методичних вказівок для самостійної роботи студентів і контролю їхніх знань.

У різні роки була головою профкому факультету, членом методичної ради універси­тету та головою методичної ради факультету, членом вченої ради університету, зараз виконує обов'язки секретаря вченої ради факультету природничих наук.

Відмінник освіти України (2001). Заслужений працівник народної освіти України (1996). Нагороджена медалями «За трудову доблесть» (1971), «Ветеран праці» (1985).