2010
В И Щ А

О С В І Т А

Нечволод Микола Кузьмич


Народився 11 січня 1937 року в м. Куп'янськ Харків­ської області.

Закінчив Куп'янське педагогічне училище (1955), Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди (1961), аспірантуру Українського фізико-технічного науково-дослідного інституту за фахом фізика твердого тіла (1967).

Учитель Валківської середньої школи, інспектор районного відділу народної освіти, старший викладач, доцент і завідуючий кафедрою фізики, професор, проректор з навчальної і наукової роботи, ректор, з 2003 року — радник ректора і професор кафедри фізики (за сумісництвом) Слов'янського державного педагогічного інституту (з 2002 року — університет), почесний ректор університету.

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук технологічної кібернетики України, Міжнародної академії наук, технологій та інжинірингу, Міжна­родної кадрової академії. Науковий керівник науково-технічного напрямку «Низь­котемпературна повзучість алмазоподібних напівпровідників», науково-дослідних лабораторій університету з фізики твердого тіла і напівпровідників. Виступав з науковою доповіддю на Міжнародному науковому конгресі ЮНЕСКО з проблем педа­гогічної освіти (1992, м. Париж). За рейтингом Американського біографічного інсти­туту, який акредитований при ЮНЕСКО, М.К. Нечволоду було присвоєно почесне звання «Людина року» (2001). За значні досягнення в галузі фізико-математичних наук ім'я професора М.К. Нечволода внесено Американським біографічним інститутом до першого всесвітнього біографічного довідника «Великі уми ХХІ століття» (2003).

Відмінник народної освіти. Заслужений працівник освіти України (1999). Нагоро­джений Золотими медалями та орденом «За розвиток науки і освіти» ІІ тисячоліття Американського біографічного інституту та Міжнародної кадрової академії; Золотою медаллю Пошани Америки як видатний іноземний вчений, медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», А.С. Макаренка, «10 років незалежності України», знаком пошани «За значні досягнення в організації науково-дослідної роботи студентів», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Автор (співавтор) понад 100 наукових праць, зокрема:

  • «Ползучесть кристаллических тел при низких температурах», монографія (1980);
  • «Курс фізики в 4-х томах», навчальний посібник (2001).