2010
В И Щ А

О С В І Т А

Єна Василь Георгійович


Народився 27 березня 1924 року в м. Сімферополь.

Випускник Кримського державного педагогічно­го інституту (1950). Учитель географії та астрономії, заступник директора середньої школи (1950-1954).

У 1954-1958 роках аспірант географічного факультету Московського державного уні­верситету ім. М.В. Ломоносова. З 1958 року на науково-педагогічній роботі в Кримсько­му державному педагогічному інституті (Сімферопольському державному університеті ім. М.В. Фрунзе, Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського): заступник декана географічного факультету (1963-1965), проректор з навчаль­ної роботи (1965-1987), завідуючий (1965-1987), професор (з 1987 року) кафедри загального землезнавства та геоморфології.

Відомий учений-географ, спеціаліст у галузі фізичної географії, ландшафтознавства, геоекології, охорони природи, історії науки. За підсумками досліджень В.Г. Єни в Кри­му заповідано понад 100 природних територій, йому належить наукове обґрунтування концепції Національного природного парку «Таврида». Був учасником досліджень за міжнародними програмами ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (МАВ), «BSP» (Оцінка не­обхідності збереження біорізноманіття в Криму), а також доповідачем на XXIII Міжна­родному географічному конгресі та XI Міжнародному конгресі Союзу з вивчення чет­вертинного періоду (ШЦЦА).

Науковий консультант «Української Радянської Енциклопедії», член редколегії «Гео­графічної Енциклопедії України», член редколегії «Українського географічного журна­лу», редактор журналу «Природа». Голова Кримського відділу Українського географіч­ного товариства (з 1994 року).

Кандидат географічних наук (1962), професор (1994). Заслужений працівник освіти України (1993). Заслужений працівник освіти АР Крим (1999). Двічі лауреат Державної премії АР Крим (1997, 2005). Лауреат Премії ім. В.І. Вернадського. Нагороджений ордена­ми Вітчизняної війни І ступеня, Дружби народів, «За мужність», медалями «За бойові за­слуги», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».

Автор (співавтор) майже 650 наукових публікацій, у тому числі 40 книжок:

  • «Ландшафтные памятники» (1964, 1966);
  • «В горах и на равнинах Крыма» (1973);
  • «Заповедные ландшафты Тавриды» (1983, 1989, 2004);
  • «География Крыма» (1993, 1995);
  • «В.И. Вернадский и Крым: люди, места, события» (2004);
  • «Краткий географический словарь Крыма» (2009).