2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Овсієнко Яніна Миколаївна


Народилася 17 липня 1957 року в с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області.

Закінчила Дніпропетровський державний універси­тет (1979). З 1979 по 1995 рік вчитель, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи, директор восьмирічної школи, з 1995 по 1998 рік директор середньої школи № 1 с. Мала Білозерка Василівського району З 1998 року директор Малобілозерської обласної гімназії інтернатного типу «Дивосвіт». За ініціативи Я.М. Овсієнко в 10-річний термін школа була реформована в загально­освітній навчальний заклад I—III ступенів; у спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат художнього профілю «Дивосвіт» з професійним навчанням за спеціаль­ністю «Виробник художніх виробів з кераміки»; у гімназію інтернатного типу «Дивосвіт» з художньо-естетичним, хіміко-технологічним, суспільно-гуманітарним профілями навчання.

З 2003 року розпочалась активна творча співпраця педагогічного колективу з на­уковцями Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України з проблеми «Образотворче мистецтво у розвитку креативності учнівської молоді». У 2004 році «Дивосвіт» стає всеукраїнським та обласним експериментальним май­данчиком з художньо-естетичного виховання учнівської молоді. Завдяки творчим здо­буткам художньо-культурного спрямування «Дивосвіт» став учасником Міжнародного проекту Асоційованих шкіл ЮНЕСКО за навчальною темою «Соціокультурні зв'язки». Я.М. Овсієнко - ініціатор і організатор престижних регіональних соціокультурних за­ходів: «Білозерські самоцвіти», «Малобілозерський ярмарок», міжнародних мистець­ких пленерів. Очолювана нею гімназія - двічі бронзовий призер Міжнародної вистав­ки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», володар почесного звання «Лідер сучасної освіти». Щороку на базі «Дивосвіту» відбуваються всеукраїнські та міжнародні семінари, конференції за участю прогресивних діячів педагогічної освіти і науки.

Автор ряду проектів, зокрема «Розвиток творчого потенціалу учнівської молоді за­собами декоративно-прикладного мистецтва в процесі професійної підготовки».

Відмінник освіти України. Вчитель-методист. Заслужений працівник освіти України. Лауреат регіональних конкурсів «Зоряний шлях», «Господиня свого краю». Нагородже­на нагрудним знаком «А.С. Макаренко». Депутат місцевої, районної, обласної рад на­родних депутатів.

Автор низки публікацій, зокрема:

  • «Концепція розвитку гімназії "Дивосвіт"» (2003);
  • «Дитяча обдарованість - від ідеї до практики» (2005).