2010
В И Щ А

О С В І Т А

Яценко Тамара Семенівна


Народилася 2 травня 1944 року в с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району Полтавської об­ласті.

З 1979 по 2005 рік завідуюча кафедрою практичної психології, професор кафедри практичної психології, декан психологічного факультету Черкаського педагогічного інституту (з 2003 року - Черкаський національний університет ім. Б. Хмельниць­кого). З грудня 2005 року професор кафедри психології Республіканського вищого на­вчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

Один з провідних учених-психологів України. Засновник наукової школи глибинної психокорекції, ідеї якої реалізовано в діяльності Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України (з 2006 року діє на базі Кримського гуманітарного універ­ситету). Сфера професійних інтересів - глибинна психологія, психологія спілкування, соціально-активне навчання, групова психокорекція. Автор галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Практична психологія». Член двох спеціалізованих рад із за­хисту докторських і кандидатських дисертацій, Вищої атестаційної колегії МОН Украї­ни, експертної ради ДАК МОН України.

Доктор психологічних наук (1990), професор (1992), академік НАПН України. Від­мінник освіти УРСР (1986). Заслужений працівник освіти України (1996). Відзначена урядовими нагородами: орденом княгині Ольги III ступеня (2005), нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2006).

Особистий творчий доробок - понад 200 наукових праць, серед яких:

  • «Теорія і практика групової психокорекції. Активне соціально-психологічне навчання», на­вчальний посібник (2004);
  • «Прикладні аспекти застосування активного соціально-психологічного навчання» (2005);
  • «Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія, практика» (2006).