2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Власов Дмитро Михайлович


Народився 19 серпня 1935 року в с. Кодима Одеської області.

Закінчив фізико-математичний факультет Вінниць­кого педагогічного інституту ім. М. Островського (1959). Працював учителем Черняхівської середньої школи Житомирської області. З 1962 року вчитель фізики школи № 17 м. Вінниця (нині фізико-математична гімназія № 17). Високо­кваліфікований спеціаліст, досконало володіє методикою викладання предмета, учитель-майстер. За роки педагогічної діяльності виробив індивідуальний стиль ро­боти, який відзначається глибиною, постійним методичним пошуком, високою резуль­тативністю.

Понад 25 років працює в класах з поглибленим вивченням фізики, забезпечує висо­кий рівень знань учнів. Має великий досвід в організації системи роботи з обдарова­ними дітьми в позаурочний час. Власним прикладом створив на кафедрі фізики ФМГ № 17 атмосферу співпраці і відповідальності колег за якість роботи, підготував понад 300 призерів районних, міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад.

Заслужений вчитель України (1992). Учитель-методист. Нагороджений Грамотами, нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський». Двічі отримував Соросівський грант.

Автор багатьох методичних посібників, зокрема:

  • «Тестові заліки з фізичного практикуму, 8-11 класи»;
  • «Розв'язування олімпіадних задач з фізики»;
  • «Фізичний практикум в 10 класі».