2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Калмикова Вікторія Василівна


Народилася 27 червня 1951 року в м. Лисичанськ Ворошиловградської області Закінчила Харківський державний університет (1978).

Працювала вчителем історії восьмирічної школи с. Малорязанцево Лисичанського району, учителем історії та суспільствознавства середньої школи № 27 м. Лисичанськ, Борівської середньої школи Попаснянського району Луганської області. Учитель історії Попаснянської загальноосвітньої школи № 25.

В.В. Калмикова — досвідчений учитель, створює умови для розвитку пізнавальної активності учнів, досконало володіє методикою сучасного уроку. Вона організовує творчу співпрацю з учнями як рівноправними особистостями, проявляє творчу індиві­дуальність, застосовує інноваційні методи навчання, принципи особистісно орієнтова­ного навчання.

Працюючи над проблемою «Підвищення пізнавального інтересу учнів шляхом впро­вадження інтерактивних методів навчання», В.В. Калмикова розробила власну модель використання інтерактивних методів для розвитку особистості, здатної використову­вати здобуті знання, вміння та навички для вирішення життєвих ситуацій. Педагог має авторські творчі розробки нестандартних уроків, якими користуються вчителі району. Керівник Попаснянського районного методичного об'єднання вчителів історії та правознавства.

Методист В.В. Калмикова брала участь у виданні посібника «Уроки Б. Грінченка», її статті друкуються в засобах масової інформації.

Учитель вищої категорії. Учитель-методист. Заслужений вчитель України (2002).