2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Маслюк Раїса Іванівна


Народилася 21 вересня 1947 року. Після закінчення Криворізького педагогічного інсти­туту працювала вчителем математики, заступником директора з навчально-виховної роботи. З 1992 року директор Сімферопольської середньої школи № 25. З 2000 року директор Сімферополь­ського навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія № 25».

Високий рівень професіоналізму Р.І. Маслюк, її досконале володіння ефективними формами й методами організації навчально-виховного процесу, запровадження іннова­ційних форм і методів роботи забезпечує високу якість навчання в школі-гімназії № 25. Цей заклад є ресурсним центром профільного навчання у складі навчально-науково-виробничого комплексу «Академія», активно співпрацює з провідними навчальни­ми закладами Криму. Досвід роботи школи з тем: «Управління процесом профілізації навчання», «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови, літерату­ри та в позакласній роботі» - узагальнений Кримським Республіканським інститутом післядипломної педагогічної освіти. На базі закладу проводяться республіканські се­мінари: «Організація профільного навчання і правового виховання в загальноосвітніх навчальних закладах академічного рівня», «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі», «Інноваційна робота шкільної бібліотеки». За безпосе­реднього керівництва Р.І. Маслюк здійснюється реалізація проекту «Обдаровані діти».

За підсумками конкурсу «Учитель року - 2001» у номінації «Директор школи» Р.І. Мас­люк посіла 1 місце в АР Крим. Депутат Київської районної ради м. Сімферополь АР Крим V скликання.

Відмінник народної освіти УРСР (1989). Відмінник освіти України (2002). Заслужений працівник народної освіти України (1999). Нагороджена ювілейною медаллю «220 років Сімферополю» (2004), відзнакою Сімферопольської міської ради «Зірка слави і пошани» (2007), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки АР Крим.

Автор науково-методичних статей:

  • «Особливості стилю керівництва сучасною школою» (2000);
  • «Удосконалення правової освіти і виховання учнів» (2000).