2010
В И Щ А

О С В І Т А

Коржик Борис Михайлович


Народився 29 серпня 1939 року на Саранівському руднику Чусовського району Пермської області.

Закінчив Харківський гірничий інститут у 1961 році.

Працював у 1961–1963 роках майстром, змінним інженером тресту «Шахтспецбуд». У 1963–1967 роках аспірант з відривом від виробництва за спеціальністю радіоелектроніка. З 1968 року старший викладач, доцент, заступник декана, декан, з 1991 року завідуючий кафедрою «Безпека життєдіяльності» Харківської національної академії міського господарства.

З 1963 року займався розробкою питань охорони праці в будівництві та міському господарстві. Під керівництвом Б.М. Коржика захищено 8 кандидатських дисертацій.

Кандидат технічних наук (1967). Професор (1994). Заслужений професор ХНАМГ (2005).

Заслужений працівник народної освіти України (1997). Дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, керівник Харківського регіонального відділення МАБЖД (2002).

Б.М. Коржик має 12 авторських свідоцтв і патентів, 172 наукові публікації у вигляді монографій, навчальних посібників, статей і тез доповідей, зокрема:

• «Безпека життєдіяльності», навчальний посібник, у співавторстві (2001);

• «Основи охорони праці. Лабораторний практикум», навчальний посібник (2002);

• «Охрана труда на предприятии», монографія, у співавторстві (2003);

• «Настольная книга работодателя. Руководство по охране труда», монографія, у співавторстві (2006);

• «Охорона праці в будівництві. Лабораторний практикум», навчальний посібник (2008).