2010
В И Щ А

О С В І Т А

Василишин Богдан Васильович


Народився 2 лютого 1941 року в с. Опришівці Станіславської (нині Івано-Фран­ківської) області.

Випускник фізико-математичного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника(1962). Отримавши диплом з відзнакою, 1962 року був зарахований до аспірантури кафедри обчислювальної математики Київ­ського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю обчислювальна математика.

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Розв'язування крайових задач плоскої теорії пружності при великій кількості вуз­лів сітки». Після закінчення навчання в аспірантурі працював асистентом, старшим ви­кладачем, з 1971 року доцентом, завідуючим кафедрою математики Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника. З 1979 року проректор з навчаль­ної роботи.

У 1992 році Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В. Стефаника реоргані­зовано в Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. У цьому ж році Б.В. Василишина призначено на посаду першого проректора.

Професор кафедри інформатики і математичного аналізу. Завідувач кафедри дифе­ренціальних рівнянь і прикладної математики.

Автор близько 100 наукових статей, підручників, багатьох навчально-методичних посібників.

Заслужений працівник народної освіти України (1996).