2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Волкова Катерина Іванівна


Народилася в 1945 році в с. Братишів Тлумацького району Івано-Франківської області.

Випускниця Карагандинського державного пе­дагогічного інституту. Трудову діяльність у Криму розпочала в 1974 році. Пройшла шлях від учителя, заступника директора, директора школи, завідуючої методичним кабінетом районного відділу освіти до завідуючої Красноперекопським міським відділом народної освіти, викладача кафедри наукових основ управління школою Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе, старшого викладача кафедри педагогіки й психології Кримського інституту удоско­налення вчителів. З 1991 року заступник голови Кримської республіканської організа­ції Профспілки працівників освіти і науки України.

Під її керівництвом створюються відповідні умови праці та відпочинку для учасників навчально-виховного процесу, удосконалюється система трудового навчання. К.І. Волкова працює над розвитком системи соціального партнерства, методикою ведення кон­структивного діалогу. Багато уваги приділяє правовим аспектам діяльності працівників освітньої галузі, а також фізкультурно-масовій, художньо-творчій роботі серед праців­ників освіти.

Діловитість, активна життєва позиція, любов і повага до людей, сумлінна праця здо­були педагогу заслужений авторитет серед працівників освіти України.

Автор ряду науково-методичних статей з організації процесу вдосконалення вчите­лів, розповсюдження передового педагогічного досвіду.

Заслужений працівник освіти України (2003). Заслужений працівник освіти АР Крим. Відмінник народної освіти України. Нагороджена нагрудним знаком Федерації проф­спілок України «Профспілкова відзнака».