2010
В И Щ А

О С В І Т А

Зеленов Анатолій Борисович


Народився 11 грудня 1927 року в м. Полтава.

Закінчив Харківський електромеханічний інститут (1949). Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизованих електромеханічних систем Донбаського державного технічного університету.

Загальний стаж роботи 65 років. Стаж роботи в Донбаському державному техніч­ному університеті 49 років.

А.Б. Зеленов відомий вчений у галузі автоматизованого електропривода, автор понад 225 публікацій (зокрема 25 авторських свідоцтв та патентів, 3 монографій і 5 навчальних посібників з грифом МОНУ). Академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності.

Автор спеціальних методів розрахунку потужності електроприводів, що працюють за заданою програмою переміщень (метод еквівалентних прискорень, метод середніх переміщень та ін.). Створив і очолив у Донбаському державному технічному універси­теті наукову школу зі структурного синтезу систем оптимального релейного управління електроприводом з мінімізацією інтегральної квадратичної помилки.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисер­тацій при національному Харківському політехнічному університеті. Керівник ученого семінару Донбаського державного технічного університету «Динаміка автоматизо­ваних електромеханічних систем».

Заслужений працівник вищої школи УРСР. Відмінник освіти України. Нагоро­джений медалями «За победу над Германией в ВОВ»; «За трудовое отличие»; «20 лет победы в ВОВ»; «За доблестный труд в ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет победы в ВОВ»; «40 лет победы в ВОВ»; «Ветеран труда»; «50 лет победы в ВОВ»; «Георгій Жуков»; «Защитник Отечества»; «60 лет победы в ВОВ»; Почесними грамотами Міністерства вищої та середньої освіти УРСР, Дипломом Міністерства вищої та середньої освіти СРСР за досягнення в навчально-виховній і науково-методичній роботі.

У 2007 році професора було включено до списку вчених із сертифікатом «Who's Who in the World» (США).