2010
В И Щ А

О С В І Т А

Регеда Михайло Степанович


Народився 2 серпня 1960 року в с. Розсохи Перемишлянського району Львівської області. Випускник лікувального факультету Львівського дер­жавного медичного інституту (1986). Лікар-терапевт Золочівської ЦРЛ, Куровичівської дільничної лікарні, Перемишлянської ЦРЛ (1986­1993). Завідуючий кафедрою внутрішніх хвороб (1993-1997), проректор з навчальної роботи Дрогобицького медичного інституту ім. Ю. Котермака (1994-1997). Декан лі­кувального відділення (1997-2002), з 2002 року заступник директора з наукової роботи Медичного коледжу «Монада». З 2004 року ректор, завідуючий кафедрою патологіч­ної фізіології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького (з 2005 року).

Кандидат медичних наук (1990); доктор медичних наук (1996); доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького (2005); академік АНВШ України по відділенню фундаментальних проблем медицини; професор (2006).

З 2005 року голова Львівського філіалу Товариства патофізіологів України. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (2007). Головний редактор журналів «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології», «Вісник вищої медичної освіти» та збірників наукових праць «Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини», «Вибрані питання пульмонології».

Заслужений працівник освіти України (2003). Нагороджений 40 дипломами та Почесними грамотами.

Автор (співавтор) понад 500 опублікованих праць, серед яких:

  • «Пульмонологія», навчальний посібник (2000);
  • «Невідкладні стани», навчальний посібник (2003);
  • «Тлумачний словник поширених медичних термінів», навчальний посібник (2004);
  • «Клінічна алергологія», монографія (2004).