2010
В И Щ А

О С В І Т А

Власенко Микола Юхимович


Народився 1 вересня 1936 року в с. Микулинці Літинського району Вінницької області. По закінченні навчання на факультеті агрономічної хімії та ґрунтознавства Білоруської сільськогос­подарської академії (1957) завідував лабораторією агрохімії і технології Ганусівської дослідної станції Білоруського науково-дослідного інституту землеробства. З 1969 року очолював лабораторію удобрення Інституту картоплярства УААН. З 1984 по 2006 рік завідуючий кафедрою ботаніки і фізіології рослин Білоцерківського сільськогосподар­ського інституту (нині — Національний аграрний університет).

Кандидат біологічних наук (1968). Доктор сільськогосподарських наук (1984). Професор кафедри фізіології рослин (1987).

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій в Національ­ному аграрному університеті та Інституті ґрунтознавства і агрохімії УААН, м. Харків (1985-1997). Експерт ВАК України (2000-2004). Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій при Уманському державному аграрному університеті та Національному аграрному університеті, м. Київ. З 2006 року професор кафедри педа­гогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педаго­гічних кадрів.

Нагороджений срібними медалями ВДНГ СРСР (1975, 1986). Лауреат Премії Укра­їнської академії аграрних наук (1999). Заслужений працівник освіти України (2006). Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Автор (співавтор) 130 наукових і методичних праць, у тому числі монографій, довід­ників, підручників, енциклопедій, зокрема:

  • «Справочник по определению норм удобрений под планируемый урожай» (1989);
  • «Фізіологія рослин», навчальний посібник (1999);
  • «Фізіологія рослин з основами біотехнології», підручник для студентів аграрних ВНЗ ІІІ - IV рівнів акредитації (2006);
  • «Науково-дослідна робота з біології в загальноосвітній школі», навчально-методичний посібник для вчителів (2007).