2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Михайловська Галина Андріївна


Народилася 6 вересня 1948 року.

Закінчила історичний факультет Луган­ського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка (1970).

З 1975 року заступник директора з навчально-виховної роботи Луганської середньої спеціалізованої фізико-математичного профілю школи № 1, з 1989 року директор кому­нального закладу «Луганська спеціалізована школа I—III ступенів № 1».

Г.А. Михайловська — компетентний фахівець у галузі теорії і практики освіти, педагогіки і психології. Протягом багатьох років фізико-математична школа під керів­ництвом педагога бере активну участь у системі «Школа—вуз», у проведенні Всеукраїн­ських олімпіад з основ наук. З 1996 року в закладі працює шкільне наукове товариство, філія Луганського територіального відділення Малої академії наук.

Педагог є ініціатором і одним з організаторів проведення на базі школи інтелекту­ального турніру пам'яті професора математики Л.М. Лоповка. В 1995 році школа посіла I місце в міському конкурсі «Школа року». Досвід роботи педагогічного колективу було представлено на Всеукраїнському ярмарку педагогічних ідей у м. Київ. У 2007 році школа як навчальний заклад атестована з відзнакою.

Г.А. Михайловська активний учасник республіканських науково-педагогічних читань і семінарів, делегат з'їзду педагогічних працівників (1994).

Спеціаліст вищої категорії. Учитель-методист. Відмінник народної освіти УРСР (1983). Заслужений працівник освіти України (2003). Нагороджена ювілейною медаллю «10 років незалежності України» (2001).

Співавтор низки науково-педагогічних праць, зокрема:

  • «Профільне навчання як форма й спосіб особистісної орієнтації освітнього процесу» (2003);
  • «Змістовні аспекти профільного навчання» (2005).