2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Магун Михайло Васильович


Народився 8 жовтня 1934 року в с. Єзупіль Га­лицького району Івано-Франківської області.

Випускник Станіславського педагогічного ін­ституту (нині Прикарпатський національний уні­верситет ім. В. Стефаника) (1958). Розпочав свою педагогічну діяльність в 1953 році вчителем української мови і літератури Жовтневої середньої школи Галицького райо­ну Івано-Франківської області. Заступник директора з навчально-виховної роботи Вербовецької семирічної школи та Косівської лісної школи-інтернату Косівського ра­йону, з 1965 року директор Косівської школи-інтернату (з 1993 року гімназія-інтернат гуманітарно-естетичного напряму).

Педагогічний колектив під керівництвом М.В. Магуна працював у режимі пере­ходу від школи-інтернату до гімназії-інтернату. Відпрацьовувалися програми, вивчався стан управлінської діяльності на всіх етапах роботи. Директор спрямував діяльність пе­дагогічного колективу на забезпечення процесу оновлення школи на основі регіональ­них особливостей національної школи шляхом вироблення ідей, формування системи безперервної освіти педагогічних кадрів.

М.В. Магун має чималий досвід керівної методичної роботи, володіє новітніми тех­нологіями навчання і виховання. Працюючи вчителем історії, виховав призерів об­ласних олімпіад, призера ІУ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії. Гімназисти нео­дноразово були учасниками і призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН.

Заслужений вчитель України (1999). Учитель-методист (2006). Нагороджений По­чесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1989).

Автор низки наукових праць, зокрема:

  • «Здійснення національного виховання учнів у системі народних традицій, звичаїв та реме­сел» (2003);
  • «Храм знань», літературно-художній, науково-популярний та інформаційний альманах (1999, 2003);
  • «За все добро розплатимось добром...» (2007).