2010
В И Щ А

О С В І Т А

Буяльська Тамара Болеславівна


Народилася 28 липня 1944 року у м. Вінниця.

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (1966). У 1966-1977 ро­ках викладач і голова предметної комісії Вінниць­кого політехнічного технікуму. З 1977 року працює у Вінницькому політехнічному інституті (нині - Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)) на посадах викладача, старшого викладача, доцента, завідуючої кафедрою, а з 1992 року проректо­ра з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу та наукової роботи в галузі гуманітарних наук.

Доцент, кандидат філософських наук, професор Міжнародної кадрової академії.

Автор концепції гуманізації технічної освіти, яка впроваджена в практику навчально-виховного процесу в 1990 році й постійно вдосконалюється. З 1993 року Т.Б. Буяльська започаткувала нову форму навчальних занять - культурологічний практикум. З ініціати­ви і під керівництвом педагога в університеті створено Центр культурології і вихован­ня студентів, унікальні художні музеї, а саме: «Меморіальний музей Ф.З. Коновалюка», «Музей сучасного подільського мистецтва».

Член експертної Ради з гуманітарних наук при Міністерстві освіти і науки України (1995-2000). З 1992 року постійний ініціатор і організатор проведення на базі ВНТУ міжнародних науково-практичних конференцій «Гуманізм та освіта».

Заслужений працівник народної освіти України (1996). Нагороджена медаллю «За трудовую доблесть» (1986), Почесним дипломом президії Академії педагогічних наук України.

Автор понад 70 наукових статей і публікацій, зокрема:

  • «Культурологические дисциплины в техническом университете» (1999);
  • «Гуманітарна складова технічної освіти у ВНТУ», методичний довідник (2006).