2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Присяжнюк Світлана Степанівна


Народилася 16 квітня 1957 року в с. Інгуло-Кам'янка Новгородківського району Кіровоградської області. У 1980 році закінчила Кіровоградський педаго­гічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю українська мова та література. З 1980 року працювала секретарем комітету комсомолу. З 1984 року викладач україн­ської мови та літератури, з 1998 року заступник директора з виховної роботи Кірово­градського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна.

Педагог обладнала один з кращих в області кабінетів української літератури, укомп­лектувала його методичною, довідковою, художньою літературою. На базі кабінету створено «Світлицю», де зібрано унікальні старовинні предмети побуту українського народу, зразки народного мистецтва.

Узагальнено досвід роботи С.С. Присяжнюк «Емоційно-вольові компоненти засво­єння знань при вивченні української літератури».

За безпосередньої участі педагога вперше в Україні започатковано низку виховних заходів: «Зорепад талантів», «Міс коледжу», урочистості з нагоди Дня Святого Миколая, Дня матері.

С.С. Присяжнюк проводить авторські заняття для учасників семінарів обласного методичного об'єднання викладачів-філологів. Ініціатор проведення численних акцій милосердя, різноманітних конкурсів, театралізованих дійств. У своїй роботі основним вбачає формування у студентів прагнення до здорового способу життя.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологізм дитячої прози В. Винниченка». Автор 12 наукових праць і двох підручників.

Викладач вищої категорії. Старший викладач. Заслужений працівник народної освіти України (1998).