2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Біда Дарія Дмитрівна


Народилася 1 жовтня 1956 року в с. Вороців Львів­ської області.

Закінчила фізичний факультет Львівського держав­ного університету ім. І.Я. Франка (1979). Того ж року розпочала педагогічну діяльність у школі. З 1991 по 2006 рік працювала вчителем фізики у Львівському фізико-математичному ліцеї при Львівському національному універси­теті ім. І. Франка. Впродовж цього часу її вихованці отримали понад 100 дипломів на олімпіадах і турнірах юних фізиків.

Автор власної педагогічної методики «зміна ролей», в основу якої покладена ідея інтелектуального та морального розвитку дитини на основі залучення її до різнома­нітних форм самостійної доцільної діяльності. Фіналіст VI Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2001» у номінації «Фізика». У 2002 році здобутки Д.Д. Біди з упрова­дження активізуючих методик на уроках фізики вивчала Всеукраїнська школа педаго­гічного досвіду.

У 2003 році в Україні розпочався авторський інноваційний педагогічний проект Д.Д. Біди — Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс для школярів 3-8 класів «Колосок». Мета конкурсу — пропедевтика природничих дисциплін, підтримка талановитих учнів, активізація творчої діяльності вчителів.

Головний редактор і автор багатьох статей Всеукраїнського природничого науково-популярного журналу для дітей «Колосок».

Доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського ОІППО (з 2007 року). Працює над дисертаційним дослідженням «Формування готовності вчителів природ­ничих дисциплін до організації навчально-пізнавальної діяльності у загальноосвітній школі». Автор книги «Інтерактивні уроки фізики», наукових публікацій, присвя­чених проблемам теорії і практики організації навчально-виховного процесу; низки інформаційно-методичних розробок для вчителів і науково-популярних книг для дітей.

Відмінник освіти України. Заслужений вчитель України (2004). Нагороджена Грамо­тами Міністерства освіти і науки України.